SHENZHEN CEREALS H

200019 SZSE
200019
SHENZHEN CEREALS H SZSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

200019 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của SHENZHEN CEREALS H với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 200019 là 8.537B HKD. EPS TTM của công ty là 0.44 HKD, tỷ suất cổ tức là 8.09% và P/E là 7.99.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu