ANHUI GUJING DISTL

200596 SZSE
200596
ANHUI GUJING DISTL SZSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

200596 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của ANHUI GUJING DISTL với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 200596 là 126.651B HKD. EPS TTM của công ty là 6.04 HKD, tỷ suất cổ tức là 2.17% và P/E là 19.65. Ngày thu nhập tiếp theo của ANHUI GUJING DISTL là 31 Tháng 8, ước tính là 1.47 HKD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu