SZ ZHONGQINGBAO IN

300052 SZSE
300052
SZ ZHONGQINGBAO IN SZSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

300052 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của SZ ZHONGQINGBAO IN với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 300052 là 3.819B.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền