ANHUI TATFOOK TECH

300134 SZSE
300134
ANHUI TATFOOK TECH SZSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

300134 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của ANHUI TATFOOK TECH với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 300134 là 6.643B CNY.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu