JIANGSU TONGGUANG

300265 SZSE
300265
JIANGSU TONGGUANG SZSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

300265 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của JIANGSU TONGGUANG với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 300265 là 4.259B. EPS TTM của công ty là 0.13, lợi tức cổ tức là 0.17%, và P/E là 91.69.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền