NANJING QUANXIN CA

300447 SZSE
300447
NANJING QUANXIN CA SZSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

300447 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của NANJING QUANXIN CA với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 300447 là 6.195B CNY. EPS TTM của công ty là 0.59 CNY, tỷ suất cổ tức là 0.50% và P/E là 34.74.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu