QUAKESAFE TECHNOLO
300767 SZSE

300767
QUAKESAFE TECHNOLO SZSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của QUAKESAFE TECHNOLO với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 300767 là 20.47B. EPS TTM của công ty là 0.66, lợi tức cổ tức là 0.16%, và P/E là 149.19. Ngày thu nhập tiếp theo QUAKESAFE TECHNOLO là 4 Tháng 11, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền