ZHEJIANG WINDEY CO

300772 SZSE
300772
ZHEJIANG WINDEY CO SZSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

300772 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của ZHEJIANG WINDEY CO với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 300772 là 17.265B. EPS TTM của công ty là 0.92, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 56.23.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền