MCLON JEWELLERY CO

300945 SZSE
300945
MCLON JEWELLERY CO SZSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

300945 financial statements

Tóm tắt tài chính của MCLON JEWELLERY CO với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 300945 là 3.397B. EPS TTM của công ty là 0.37, lợi tức cổ tức là 0.57%, và P/E là 45.52.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền