LEEJAM SPORTS CO

1830TADAWUL
1830
LEEJAM SPORTS COTADAWUL
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

1830 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của LEEJAM SPORTS CO với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 1830 là 4.405B SAR. EPS TTM của công ty là 4.51 SAR, tỷ suất cổ tức là 3.37% và P/E là 18.65.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu