NATIONAL MEDICAL CARE CO

4005 TADAWUL
4005
NATIONAL MEDICAL CARE CO TADAWUL
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

4005 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của NATIONAL MEDICAL CARE CO với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 4005 là 2.987B. EPS TTM của công ty là 2.71, lợi tức cổ tức là 1.50%, và P/E là 23.01.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền