DAR ALARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO

4300 TADAWUL
4300
DAR ALARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO TADAWUL
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

4300 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của DAR ALARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 4300 là 15.25B SAR. Ngày thu nhập tiếp theo của DAR ALARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO là 16 Tháng 8, ước tính là 0.12 SAR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu