ARABIAN CENTRES CO

4321 TADAWUL
4321
ARABIAN CENTRES CO TADAWUL
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính 4321

Tóm tắt tài chính của ARABIAN CENTRES CO với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 4321 là 9.538B SAR. Ngày thu nhập tiếp theo của ARABIAN CENTRES CO là 1 Tháng 6, ước tính là 0.27 SAR.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu