ASHTROM GROUP

ASHG TASE
ASHG
ASHTROM GROUP TASE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ASHG báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của ASHTROM GROUP với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của ASHG là 769.396B. EPS TTM của công ty là 948.79, lợi tức cổ tức là 4.42%, và P/E là 8.03.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền