DIPLOMAT HOLDINGS

DIPL TASE
DIPL
DIPLOMAT HOLDINGS TASE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

DIPL nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của DIPLOMAT HOLDINGS

Tổng tài sản của DIPL trong Q1 22 là 1.51B ILS, tăng 11.22% so với kỳ trướcQ4 21. Và tổng nợ phải trả tăng 9.08% trong Q1 22 tới 805.77M ILS.

Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Tổng Tài sản
Tổng Tài sản lưu động
Tổng Tài sản dài hạn
Tổng Nợ phải trả
Tổng Nợ ngắn hạn
Tổng Nợ dài hạn
Tổng Vốn chủ sở hữu
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Nợ Ròng
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu