FIBI HOLDINGS

TASEFIBIH
Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

FIBIH nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của FIBI HOLDINGS với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của FIBIH là 4.871B ILS. EPS TTM của công ty là 18.42 ILS, tỷ suất cổ tức là 9.31% và P/E là 7.49.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
‪0‬
Doanh thu
‪0‬