GOLD

GOLD TASE
GOLD
GOLD TASE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

GOLD báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của GOLD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của GOLD là 58.357B. EPS TTM của công ty là 542.38, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 26.72.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền