LEUMI

Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

LUMI nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của LEUMI với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của LUMI là 45.095B ILS. EPS TTM của công ty là 5.13 ILS, tỷ suất cổ tức là 3.98% và P/E là 5.71. Ngày thu nhập tiếp theo của LEUMI là 25 Tháng 5, ước tính là 1.26 ILS.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
‪0‬
Doanh thu
‪0‬