MAX STOCK LTD

MAXO TASE
MAXO
MAX STOCK LTD TASE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính MAXO

Tóm tắt tài chính của MAX STOCK LTD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của MAXO là 825.786M ILS. EPS TTM của công ty là 0.48 ILS, tỷ suất cổ tức là 0.00% và P/E là 12.11. Ngày thu nhập tiếp theo của MAX STOCK LTD là 31 Tháng 5, ước tính là 0.21 ILS.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu