MIGDAL INSUR

TASEMGDL
Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MGDL nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của MIGDAL INSUR với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của MGDL là 4.366B ILS.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
‪0‬
Doanh thu
‪0‬