MIZRAHI TEFAHOT

MZTF TASE
MZTF
MIZRAHI TEFAHOT TASE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính MZTF

Tóm tắt tài chính của MIZRAHI TEFAHOT với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của MZTF là 31.548B ILS. EPS TTM của công ty là 11.95 ILS, tỷ suất cổ tức là 0.00% và P/E là 10.33. Ngày thu nhập tiếp theo của MIZRAHI TEFAHOT là 31 Tháng 3, ước tính là 2.56 ILS.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền