TERMINAL X ONLINE

TRX TASE
TRX
TERMINAL X ONLINE TASE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

TRX nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của TERMINAL X ONLINE với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của TRX là 1.025B ILS.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu