WILK

TASEWILK
Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

WILK nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của WILK với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của WILK là 58.834M ILS.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
‪0‬
Doanh thu
‪0‬