TomoChain / Bitcoin

TOMOBTCBINANCE
TOMOBTC
TomoChain / BitcoinBINANCE
 
Không có giao dịch

TomoChain / Bitcoin Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà TomoChain / Bitcoin được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử TomoChain / Bitcoin trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaTOMOBTC dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Ticker
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng tính bằng USD trong 24h
% Khối lượng thay đổi 24h
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
TOMOBTCTomoChain / BitcoinBINANCE0.000018150.72%105.046K172.32%0.000018260.0000178562.75K
Mua
TOMOBTCTOMOCHAIN / BITCOINCOINEX0.00001811000.50%4.553K2.97%0.00001825000.00001782005.073K
Mua
TOMOBTCTomoChain / BitcoinHITBTC0.0000181506.26%2010.48%0.0000181700.00001815047
Theo dõi