TRON / Ethereum

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch TRON / Ethereum

Các thị trường nơi mà TRON / Ethereum được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử TRON / Ethereum trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaTRXETH dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Sở giao dịch
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng tính bằng USD trong 24h
% Khối lượng thay đổi 24h
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
TRXETHTRONIX/ETHEREUMBITRUE0.000053350.06%586.63K10.71%0.000053620.00005332917.216K
Mua
TRXETHTRON / EthereumBINANCE0.000053340.36%354.553K24.10%0.000053630.000052533.515M
Mua
TRXETHTRXETH SPOTBITGET0.000053350.40%60.698K2.40%0.000053610.00005251597.589K
Mua
TRXETHTRON / EthereumHUOBI0.000053210.04%57.948K9.48%0.000053460.00005284493.054K
Mua
TRXETHTron / EthereumWHITEBIT0.000053350.43%51.097K46.87%0.000053610.00005253526.608K
Mua
TRXETHTRON/EthereumOKX0.000053350.34%49.112K10.22%0.000053630.00005254473.145K
Mua
TRXETHTron / EthereumKUCOIN0.000053400.32%45.32K139.56%0.000053860.00005253389.556K
Mua
TRXETHTRON / EthereumHITBTC0.0000533500.36%43.83K3.67%0.0000536500.000052550445.639K
Mua
TRXETHTRON / EthereumKRAKEN0.000053470.62%2.701K−3.59%0.000053560.0000528125.077K
Mua
TRXETHTRON / EthereumBITFINEX0.00005322−0.08%40561.01%0.000053610.000052594.335K
Mua
TRXETHTRON / EthereumBITTREX0.000053000.23%40.00%0.000053000.0000530053
Mua