TRON

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính

Vốn hóa Thị trường
9.205BUSD
Vốn hóa thị trường Pha loãng hoàn toàn
9.205BUSD
Khối lượng giao dịch
222.891MUSD
Khối lượng trên Giá trị Vốn hóa Thị trường
0.0240
Cao nhất mọi thời điểm
0.30036300USD
Nguồn cung lưu hành
88.536B
Nguồn cung tối đa
Tổng nguồn cung
88.536B

Giới thiệu về TRON

Danh mục
Nền tảng hợp đồng thông minh
Trang web
Mã nguồn
Trình duyệt
Cộng đồng

Xem Tất cả các Ý tưởng 

Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Danh sách theo dõi chọn lọc làm nổi bật TRXUSD.