NOMURA ASSET MANAGEMENT NEXT FUNDS GOLD PRICE ETF 1328

1328 TSE
1328
NOMURA ASSET MANAGEMENT NEXT FUNDS GOLD PRICE ETF TSE
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
Tỷ suất Cổ tức
Trước
Mở cửa
Khối lượng
Tỷ suất Cổ tức

1328 Biểu đồ

Giao dịch 1328 với các nhà môi giới đáng tin cậy trên TradingView Mở tài khoản