SHO-BOND HOLDINGS CO LTD

1414 TSE
1414
SHO-BOND HOLDINGS CO LTD TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

1414 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của SHO-BOND HOLDINGS CO LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 1414 là 250.299B. EPS TTM của công ty là 210.67, lợi tức cổ tức là 2.32%, và P/E là 22.17. Ngày thu nhập tiếp theo SHO-BOND HOLDINGS CO LTD là 10 Tháng 11, ước tính là 37.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền