LIB WORK CO LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

1431 nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của LIB WORK CO LTD

Tổng tài sản của 1431 cho Q4 23 là8.86B JPY, ít hơn 7.08% so với kỳ trước Q3 23. Và tổng nợ phải trả giảm 12.65% trong Q4 23 tới 5.54B JPY.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: JPY
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Nợ Ròng
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu