GIKEN HOLDINGS CO LTD

1443 TSE
1443
GIKEN HOLDINGS CO LTD TSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính 1443

Tóm tắt tài chính của GIKEN HOLDINGS CO LTD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 1443 là 3.215B JPY. EPS TTM của công ty là 37.87 JPY, tỷ suất cổ tức là 0.51% và P/E là 5.23.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu