HAZAMA ANDO CORP
1719 TSE

1719
HAZAMA ANDO CORP TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của HAZAMA ANDO CORP với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 1719 là 155.421B. EPS TTM của công ty là 91.09, lợi tức cổ tức là 3.54%, và P/E là 9.30. Ngày thu nhập tiếp theo HAZAMA ANDO CORP là 11 Tháng 11, ước tính là 20.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền