SEEDHEIWA CO LTD

1739 TSE
1739
SEEDHEIWA CO LTD TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

1739 financial statements

Tóm tắt tài chính của SEEDHEIWA CO LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 1739 là 4.948B. EPS TTM của công ty là 205.05, lợi tức cổ tức là 1.85%, và P/E là 3.96.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền