TAKAMATSU CONSTRUCTION GROUP CO LTD

1762 TSE
1762
TAKAMATSU CONSTRUCTION GROUP CO LTD TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

1762 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của TAKAMATSU CONSTRUCTION GROUP CO LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 1762 là 70.403B. EPS TTM của công ty là 221.26, lợi tức cổ tức là 3.12%, và P/E là 9.14. Ngày thu nhập tiếp theo TAKAMATSU CONSTRUCTION GROUP CO LTD là 10 Tháng 11, ước tính là 41.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền