NANKAI TATSUMURA CONSTRUCTION CO

1850 TSE
1850
NANKAI TATSUMURA CONSTRUCTION CO TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

1850 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của NANKAI TATSUMURA CONSTRUCTION CO với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 1850 là 9.254B. EPS TTM của công ty là 28.41, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 11.30.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền