UEKI CORP

1867 TSE
1867
UEKI CORP TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

1867 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của UEKI CORP với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 1867 là 9.781B. EPS TTM của công ty là 276.52, lợi tức cổ tức là 3.38%, và P/E là 5.34.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền