SHINNIHON CORP
1879 TSE

1879
SHINNIHON CORP TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của SHINNIHON CORP với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 1879 là 53.842B. EPS TTM của công ty là 162.20, lợi tức cổ tức là 2.06%, và P/E là 5.68.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền