TOMOE CORPORATION

1921 TSE
1921
TOMOE CORPORATION TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

1921 financial statements

Tóm tắt tài chính của TOMOE CORPORATION với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 1921 là 19.354B. EPS TTM của công ty là 59.84, lợi tức cổ tức là 2.04%, và P/E là 8.17.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền