YONDENKO CORP

1939 TSE
1939
YONDENKO CORP TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

1939 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của YONDENKO CORP với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 1939 là 24.994B. EPS TTM của công ty là 267.60, lợi tức cổ tức là 4.40%, và P/E là 5.98.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền