CHUDENKO CORP

1941 TSE
1941
CHUDENKO CORP TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

1941 financial statements

Tóm tắt tài chính của CHUDENKO CORP với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 1941 là 128.884B. EPS TTM của công ty là 127.66, lợi tức cổ tức là 4.48%, và P/E là 18.21.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền