SUMITOMO DENSETSU CO

1949 TSE
1949
SUMITOMO DENSETSU CO TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

1949 financial statements

Tóm tắt tài chính của SUMITOMO DENSETSU CO với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 1949 là 86.594B. EPS TTM của công ty là 220.28, lợi tức cổ tức là 3.04%, và P/E là 10.95.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền