NIPPON DENSETSU KOGYO CO

1950 TSE
1950
NIPPON DENSETSU KOGYO CO TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

1950 financial statements

Tóm tắt tài chính của NIPPON DENSETSU KOGYO CO với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 1950 là 117.965B. EPS TTM của công ty là 137.64, lợi tức cổ tức là 1.62%, và P/E là 13.75.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền