CHUO BUILD INDUSTRY CO

1971 TSE
1971
CHUO BUILD INDUSTRY CO TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính 1971

Vị thế tài chính hiện tại của CHUO BUILD INDUSTRY CO

Tổng tài sản của 1971 trong Q2 21 là 8.59B JPY, tăng 7.68% so với kỳ trướcQ1 21. Và tổng nợ phải trả tăng 11.07% trong Q2 21 tới 6.06B JPY.

Tổng Tài sản
Tổng Tài sản lưu động
Tổng Tài sản dài hạn
Tổng Nợ phải trả
Tổng Nợ ngắn hạn
Tổng Nợ dài hạn
Tổng Vốn chủ sở hữu
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu