MEISEI INDUSTRIAL CO
1976 TSE

1976
MEISEI INDUSTRIAL CO TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của MEISEI INDUSTRIAL CO với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 1976 là 40.454B. EPS TTM của công ty là 93.83, lợi tức cổ tức là 3.04%, và P/E là 8.41.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền