NOMURA EUROPE FINANCE N.V. NEXT NOTES DUBAI CRUDE OIL FUTURES BEAR

2039 TSE
2039
NOMURA EUROPE FINANCE N.V. NEXT NOTES DUBAI CRUDE OIL FUTURES BEAR TSE
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
Tỷ suất Cổ tức
Trước
Mở cửa
Khối lượng
Tỷ suất Cổ tức

dự báo 2039