MIXI. INC

2121 TSE
2121
MIXI. INC TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

2121 Biểu đồ Chứng khoán

Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Dịch vụ Công nghệ
Công nghiệp: Phần mềm đã đóng gói
mixi, Inc. là một công ty công nghệ thông tin (Information Technology - IT) hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh mạng xã hội. Lĩnh vực Mạng Xã hội điều hành một Trang web các dịch vụ mạng xã hội (Social Networking Services - SNSs) dưới tên trang là mixi. Trang web này cung cấp nhiều dịch vụ và tính năng khác nhau, ví dụ như các dịch vụ Blog, hiển thị hồ sơ người dùng, phòng thảo luận trên Internet cho những người có cùng mối quan tâm, hiển thị ảnh, video, âm nhạc và các nội dung khác. Trang web cũng cung cấp các dịch vụ và tính năng thông qua các cổng dịch vụ thông qua thiết bị đầu cuối di động và các dịch vụ quảng cáo trên Website. Lĩnh vực Tìm việc! điều hành một trang quảng cáo việc làm dưới tên Find Job!, chủ yếu các thông tin việc làm liên quan đến Trang web. Trang này cung cấp các thông tin việc làm mới và các tính năng mail tìm kiếm để hỗ trợ các khách hàng có nhu cầu tuyển dụng nhân sự, ngoài ra cũng cung cấp các tính năng đăng ký hồ sơ ẩn danh và tìm kiếm việc làm cho những người tìm việc. Tính đến ngày 01/11/2013, Công ty đã thâu tóm hoàn toàn một công ty tham gia vào mảng vận hành nhà hàng, tổ chức sự kiện và dịch vụ tư vấn ở Tokyo.

Tin tức cập nhật