MIXI. INC

2121 TSE
2121
MIXI. INC TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

2121 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của MIXI. INC với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 2121 là 155.831B. EPS TTM của công ty là 167.19, lợi tức cổ tức là 5.12%, và P/E là 12.99.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền