EPCO CO LTD

2311 TSE
2311
EPCO CO LTD TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

2311 financial statements

Tóm tắt tài chính của EPCO CO LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 2311 là 7.834B. EPS TTM của công ty là 40.56, lợi tức cổ tức là 3.41%, và P/E là 21.57.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền