BAROQUE JAPAN LTD

3548 TSE
3548
BAROQUE JAPAN LTD TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính 3548

Vị thế tài chính hiện tại của BAROQUE JAPAN LTD

Tổng tài sản của 3548 trong Q3 21 là 39.88B JPY, tăng 8.98% so với kỳ trướcQ2 21. Và tổng nợ phải trả tăng 11.98% trong Q3 21 tới 17.82B JPY.

Tổng Tài sản
Tổng Tài sản lưu động
Tổng Tài sản dài hạn
Tổng Nợ phải trả
Tổng Nợ ngắn hạn
Tổng Nợ dài hạn
Tổng Vốn chủ sở hữu
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu