BAROQUE JAPAN LTD

3548 TSE
3548
BAROQUE JAPAN LTD TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

3548 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của BAROQUE JAPAN LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 3548 là 29.676B. EPS TTM của công ty là 44.20, lợi tức cổ tức là 4.61%, và P/E là 18.64.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền