YRGLM INC

3690 TSE
3690
YRGLM INC TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

3690 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của YRGLM INC với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 3690 là 7.161B. EPS TTM của công ty là 37.96, lợi tức cổ tức là 0.66%, và P/E là 29.89.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền